Reglement

Elk nieuw lid ontvangt een kopie van het Huishoudelijk- en Toer Reglement.
Dit document wordt elk jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering besproken en goedgekeurd.