Statuten

Onze vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als “vzw”
Ondernemingsnummer 453 867 156.
De Statuten kunnen steeds worden opgevraagd bij de leden van het bestuur.