Statuten

Onze vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als “vzw”


Ondernemingsnummer 453 867 156.


De Statuten kunnen steeds worden opgevraagd bij de leden van het bestuur.

© 2019 Intruder Owners Club Belgium. All Rights Reserved